välkommen till älvdalens turistförening

turisföreningen

Älvdalens Turistförening har till uppgift "att genom allsidig verksamhet främja positiv turistutveckling i Älvdalen". Verksamheten skall gagna turistens intresse för och trivsel i Älvdalen. Medlemsavgiften för enskilda är 100 kr och för företag och föreningar (kollektiva medlemmar) är medlemsavgiften 500 kr. Plusgiro nr 36 04 66-7.


Initiativtagare till Navardalens Vildmarksstation är framlidne turistchefen Ove Zacheusson. Vid hans bortgång instiftades en fond för Navardalens bevarande. Pg 36 04 66-7.

Anläggningen i Navardalen och fonden förvaltas av Älvdalens Turistförening.

.

Bygdeveckan

alltid v. 30

Navardalen

Sommarservering 2016

info@navardalen.se
www.navardalen.se


Intresserad att bli medlem?

Maila till info@alvdalensturistforening.se